Tỷ lệ nợ Debt Ratio

Tỷ lệ nợ là gì?

Tỷ lệ nợ (Debt Ratio) là tỷ lệ giữa Giá trị bạn đã nợ (A)Tổng Giá trị Tài sản (B) bạn đang nắm giữ trong tài khoản margin.

Tỷ lệ nợ và thanh lý kucoin margin

Ví dụ bạn có 100 USDT và bạn vay thêm 100 USDT (A) nữa và dùng 200 USDT tổng cộng đó (B) mua hết ETH với giá lúc bạn mua 1 ETH = 200 USDT. Khi đó tỉ lệ nợ của bạn là:

Debt Ratio = 100 / 200 = 50%

Tỷ lệ nợ sẽ được làm mới cứ sau mỗi 5 giây. Khi tỷ lệ nợ của người dùng đạt 95%, tài khoản của người dùng sẽ kích hoạt cảnh báo và KuCoin sẽ gửi cảnh báo SMS và email cho người dùng dựa trên cài đặt bảo mật. Thanh lý bắt buộc sẽ được kích hoạt khi tỷ lệ nợ đạt 97%.

Bội số đòn bẩy Tỷ lệ nợ ban đầu của Đòn bẩy đầy đủ (trừ lãi suất) Tỷ lệ nợ của cảnh báo Tỷ lệ nợ của thanh lý bắt buộc Tỷ lệ nợ chuyển nhượng tỷ lệ nợ chuyển nhượng tự động gia hạn
0-10 lần 90% 95% 97% 60% 96%

Với ví dụ trên khi ETH giảm còn 105$ thì tỉ lệ nợ của bạn sẽ là 100/105 ~= 95.2%. Nếu bạn kiểm tra hộp thư email và tin nhắn sẽ thấy hệ thống KuCoin gửi thư cảnh báo nguy hiểm tài khoản margin của bạn sắp bị thanh lý.

Thanh lý

Việc thanh lý bắt buộc sẽ được kích hoạt khi giá token thay đổi dẫn đến tất cả tài sản của bạn chỉ còn lại cực nhỏ hoặc trả nợ gốc và lãi. Tất cả các vị thế của cặp này được đóng tự động để tránh mất thêm và đảm bảo bạn không vỡ nợ vì khoản vay của mình.

  1. Khi tỷ lệ nợ trong tài khoản ký quỹ đạt mức Tỷ lệ nợ thanh lý bắt buộc, Thanh lý bắt buộc được kích hoạt.
  2. Khi thanh lý được kích hoạt:

2.1 Thông báo thanh lý: dựa trên cài đặt bảo mật của tài khoản của bạn, hệ thống sẽ thông báo cho bạn bằng Email/SMS/Thông báo trạm.

2.2 Giới hạn hoạt động:

  • Bạn không thể đặt bất kỳ lệnh nào, bất kể đó là cặp giao dịch ký quỹ nào.
  • Tất cả các cặp giao dịch trong tài khoản giao dịch ký quỹ của bạn sẽ tự động bị hủy nếu chúng không được khớp đầy đủ.
  • Tính năng chuyển tiền vào tài khoản giao dịch ký quỹ sẽ không khả dụng trong thời gian thanh lý.

 

  1. Các khoản tiền trong tài khoản giao dịch ký quỹ sẽ được sử dụng để trả nợ gốc và lãi. Việc thanh lý sẽ được kết thúc nếu có đủ tiền. Nếu không, bạn sẽ có một số dư âm.

Lưu ý: 

  1. Mark Price (Giá đánh đấu) sẽ được sử dụng để tính Tỷ lệ Nợ.
  2. Theo Margin chéo (Cross), không phải tất cả các vị thế của bạn sẽ được thanh lý nếu bạn nắm giữ nhiều loại coin. Giá trị cao nhất của các đồng coin của bạn ước tính bằng BTC sẽ được thanh lý cho đến khi tỷ lệ nợ thấp hơn Tỷ lệ cảnh báo nợ.

 

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)