Để cảm ơn tất cả người dùng đã ủng hộ Hyprr (UDOO), chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch cùng với đội ngũ Hyprr để tặng phần thưởng 500.000 UDOO cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện. 

Tìm hiểu thêm về Hyprr (UDOO): https://howdoo.io/ 

Chiến dịch sẽ chạy từ 17:00:00 ngày 18 tháng 2 năm 2021 đến 17:00:00 ngày 25 tháng 2 năm 2021 (Theo giờ VN).

Hoạt động 1: Nạp UDOO vào KuCoin, giành được 100.000 UDOO!

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng có khối lượng nạp ròng (tiền gửi – rút tiền) đạt 1.500 UDOO trở lên trên KuCoin sẽ được chia đều 100.000 giải thưởng UDOO!

Hoạt động 2: Cuộc thi Mua ròng, Tận hưởng 350.000 UDOO!

20 người dùng hàng đầu có khối lượng mua ròng (mua – bán – rút) cao nhất của cặp giao dịch UDO /ETH trên KuCoin sẽ chia sẻ tổng giải thưởng 350.000 UDOO!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:Hoạt động 3: Phần thưởng khi tham gia: Giành được 50.000 UDOO với ngưỡng thấp!

  1. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, những người dùng có khối lượng mua ròng UDOO (mua – bán – rút) đạt 1.500 UDOO trở lên trên KuCoin sẽ được chia đều 20.000 giải thưởng UDOO.
  2. Người dùng có khối lượng mua ròng UDOO (mua – bán – rút) đạt 5.000 UDOO trở lên, vượt qua KYC1 và thêm cặp giao dịch UDOO / ETH vào Danh sách yêu thích của họ, sẽ chia đều nhóm giải thưởng 30.000 UDOO.

* Người dùng đủ điều kiện có thể chia sẻ cả hai nhóm giải thưởng cùng một lúc.

Ghi chú:

  1. Khối lượng Mua ròng: mua – bán – rút tiền;
  2. Khối lượng nạp ròng: gửi – rút tiền;
  3. Các Tài khoản nhánh và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động UDOO;
  4. Người chiến thắng Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tham gia (Hoạt động 3);
  5. KuCoin sẽ cập nhật 10 bảng xếp hạng hàng đầu của Hoạt động 2 trước 20:00 ngày 22 tháng 2 năm 2021 (Theo giờ VN). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình hoạt động. Đối với bất kỳ hành vi độc hại nào được thực hiện trong thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch độc hại, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự xử lý, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Người dùng xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được giảm 10% phí giao dịch trong 30 ngày đầu và nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé 😉

https://kucoinvn.com/go/DangKyGiamPhi

Các mạng xã hội chính thức của KuCoin Việt Nam:

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)