NFT-DEGO Mining Campaign Round 2

Chúng tôi rất vinh dự được thông báo rằng Pool-X sẽ bắt đầu vòng thứ hai của Chiến dịch khai thác NFT-DEGO ‘Nắm giữ DEGO và rút ra NFT đồng Thương hiệu Độc quyền,  khai thác 100.000 KCS’ vào ngày 16 tháng 11 năm 2020 (UTC + 8). Nhờ những phản hồi tích cực từ cộng đồng toàn cầu, Pool-X sẽ hỗ trợ danh sách xếp hạng kép trong vòng hai của hoạt động này (thể lệ như sau). Người dùng có thể nhận được 700 trams khai thác KuCoin × DEGO bằng cách gửi tài sản DEGO, tài sản NFT hoặc giữ DEGO trong tài khoản Pool-X. Tất cả thời gian trong thông báo này đề cập đến múi giờ UTC + 8.

KuCoin sẽ bơm 70.000 KCS để khai thác trong vòng này. Bảng xếp hạng kép sắp diễn ra! Cùng đến và tham gia nào!


Cách tham gia khai thác KCS: Tham gia ngay )

 1. Tất cả người dùng KuCoin và Pool-X có thể nạp / chuyển DEGO hoặc nạp Dego NFT (Gego) vào tài khoản Pool-X để tham gia vào vòng hoạt động này;
 2. Đăng nhập vào trang chiến dịch và nhấp vào nút “Đăng ký”;
 3. Các bảng xếp hạng leaderborads dựa trên số lượng nắm giữ DEGO / điểm tài sản NFT mà người dùng có trong tài khoản Pool-X tại thời điểm chụp nhanh :
  1. Tổng cộng 450 giải thưởng NFT sẽ được chia sẻ trong danh sách xếp hạng của DEGO. 400 chủ sở hữu DEGO hàng đầu sẽ được đảm bảo một tài sản NFT độc quyền. Trong số những người dùng khác trong danh sách xếp hạng, 50 người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng NFT.
  2. Tổng cộng 250 giải thưởng NFT sẽ được chia sẻ trong danh sách xếp hạng NFT. Những người nắm giữ 200 điểm hàng đầu sẽ được đảm bảo một tài sản NFT độc quyền. Trong số những người dùng khác trong danh sách xếp hạng, 50 người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng NFT.
 4. Mở hộp may mắn để nhận một NFT đồng thương hiệu độc quyền;
 5. Chuyển đến Giao diện tài sản Pool-X> Tài sản NFT> Nhấp vào nút ‘Khai thác‘ (“Mining”)> Thu hoạch KCS

Quy tắc xếp hạng NFT (bên trái của trang):

Xếp hạng theo số điểm tương ứng dựa trên NFT của người dùng và người dùng có thể gửi bất kỳ số NFT nào. 200 người dùng hàng đầu giành được chiếc hộp may mắn trong danh sách sẽ được đảm bảo một tài sản NFT độc quyền. Trong số những người dùng khác trong danh sách xếp hạng, 50 người chơi may mắn sẽ nhận được phần thưởng NFT. Tất cả tài sản NFT trong thông báo này đề cập đến tài sản GEGO ERC-721.

NFT quy đổi điểm tương ứng:

Xếp hạng NFT Điểm
LV1 BRONZE 10
LV2 BẠC 20
LV3 VÀNG 40
LV4 PLATINUM 60
LV5 DIAMOND 80
LV6 KRYPTONITE 200

Lưu ý: Pool-X chỉ hỗ trợ tài sản ERC-721 Dego NFT được hiển thị trong các hình trên để tham gia hoạt động. Tài sản NFT, được phân phối trong vòng đầu tiên của chiến dịch, không thể tham gia vào xếp hạng điểm này.

Phần thưởng xếp hạng:

Thứ hạng Phần thưởng NFT Tổng phân bổ
Số 1 LV6 NFT 1
Số 2 Một trong LV5 – LV6 NFT 1
Số 3 Một trong LV4 – LV6 NFT 1
Số 4 – Số 10 Một trong LV3 – LV6 NFT 7
Số 11 – Số 20 Một trong LV2 – LV6 NFT 10
Số 21 – Số 200 Một trong LV1 – LV6 NFT 180
> Số 200 Một trong LV1 – LV6 NFT 50

Lưu ý: Chức năng rút tiền NFT sẽ được mở vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, với phí quy đổi tương ứng là ETH.

Quy tắc nắm giữ DEGO (phía bên phải của trang):

Pool-X sẽ chụp nhanh số tiền nắm giữ DEGO của người dùng trong tài khoản Pool-X của họ vào lúc 18:00:00 ngày 18 tháng 11 năm 2020. Xếp hạng tương ứng của mỗi người dùng sẽ chỉ dựa trên tổng số lượng DEGO nắm giữ trong tài khoản Pool-X của người dùng.

Thứ hạng Phần thưởng NFT Tổng phân bổ
Số 1 LV6 NFT 1
Số 2 Một trong LV5 – LV6 NFT 1
Số 3 Một trong LV4 – LV6 NFT 1
Số 4 – Số 10 Một trong LV3 – LV6 NFT 7
Số 11 – Số 30 Một trong LV2 – LV6 NFT 20
Số 31 – Số 400 Một trong LV1 – LV6 NFT 370
> Số 400 Một trong LV1 – LV6 NFT 50

Tiến trình và quy tắc cho vòng thứ hai của Chiến dịch Khai thác KCS như sau:

1. 18:00:00 16/11/2020 – 17:59:59 18/11/2020 – Thời gian xếp hạng
Trong thời gian xếp hạng, người dùng có thể gửi / chuyển DEGO hoặc gửi tài sản Dego NFT vào tài khoản Pool-X. Xin lưu ý rằng chỉ những người dùng nhấp vào “Đăng ký” trên trang được coi là đã đồng ý tham gia hoạt động và tham gia bảng xếp hạng. Ngoài ra, hai danh sách xếp hạng chỉ tính điểm tài sản DEGO / NFT của người dùng từ tài khoản Pool-X. Danh sách xếp hạng NFT chỉ hiển thị 200 người đứng đầu và danh sách nắm giữ của DEGO chỉ hiển thị 400 người hàng đầu. Những người dùng còn lại có thể xem thứ hạng cá nhân hiện tại của họ ở đầu danh sách.

Lưu ý: Danh sách được cập nhật 5 phút một lần và việc thu thập chỉ hỗ trợ các tài sản DEGO và NFT của mạng Ethereum.

2. 18:00:00 18/11/2020 – Khóa bảng xếp hạng

Sau thời gian này, tài sản DEGO hoặc NFT được gửi / chuyển vào tài khoản Pool-X sẽ không còn được tính trong danh sách xếp hạng. Khi danh sách bị khóa, sẽ có thời gian thống kê lưu lại khoảng 3 phút và trang sẽ không hiển thị thứ hạng hiện tại nữa. Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được công bố trên trang sau khi khóa kết thúc.

Lưu ý rằng do sự chậm trễ trên chuỗi nhất định trong quá trình gửi tiền, để tránh việc không thể tham gia hoạt động, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên ngừng gửi DEGO 10 phút trước khi danh sách nắm giữ DEGO bị khóa và ngừng gửi tài sản NFT 30 phút trước khi xếp hạng NFT danh sách bị khóa. Do sự cố chậm trễ trong danh sách, bạn không nên thực hiện các hoạt động như chuyển tài sản DEGO / NFT trong vòng 30 phút sau khi danh sách bị khóa.

Lưu ý: Nếu bạn không có trong danh sách do hoạt động của riêng bạn, bạn sẽ tự chịu hậu quả.

3. 18:29:59 19/11/2020 – NFT Distribution
Pool-X sẽ phân phối các hộp may mắn NFT tương ứng theo kết quả xếp hạng cuối cùng. Việc mở chiếc hộp may mắn mang đến cơ hội nhận được tài sản NFT độc quyền.

Lưu ý: Có tổng cộng 700 phần thưởng hộp may mắn. Trong danh sách xếp hạng nắm giữ DEGO, 400 chủ sở hữu DEGO hàng đầu sẽ được đảm bảo một tài sản NFT độc quyền. Trong số những người dùng khác trong danh sách xếp hạng, 50 người dùng may mắn sẽ nhận được phần thưởng NFT. Trong danh sách Xếp hạng NFT, 200 chủ sở hữu Gego hàng đầu sẽ được đảm bảo một tài sản NFT độc quyền. Trong số những người dùng khác trong danh sách xếp hạng, 50 người dùng may mắn sẽ nhận được phần thưởng NFT.

4. 18:30:00 19/11/2020 – 18:00:00 17/121/2020 – Giai đoạn khai thác

Mở hộp may mắn để nhận tài sản NFT. Bạn có thể nhấp vào “Nhận NFT và Kiểm tra Chi tiết” để chuyển đến trang Tài sản NFT. Sau khi nhấp vào nút ‘Khai thác’ (“Mining”), bạn có thể stake NFT để tham gia khai thác KCS hoặc nhấp vào đây để vào trang khai thác . Những người chiến thắng ở vòng đầu tiên có thể truy cập trang Tài sản NFT và nhấp vào nút “Khai thác” để tham gia vào vòng hai của chiến dịch. Vui lòng thực hiện điều này nếu có bất kỳ trường hợp nào khác xảy ra mà người dùng không thể truy cập trang khai thác.

Phần thưởng nhận được thay đổi theo sức mạnh khai thác của các NFT đã stake , hãy nhấp vào đây để xem thêm.


Ghi chú:

 1. Người dùng cần phải đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia chiến dịch này ;
 2. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động là tự nguyện và KuCoin Group đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào;
 3. Nếu Người dùng A và Người dùng B có cùng số tiền nắm giữ, chúng tôi sẽ xác định thứ tự xếp hạng dựa trên thời điểm ban đầu người dùng gửi DEGO vào tài khoản Pool-X ;
 4. Hoạt động khai thác này sẽ không hỗ trợ chức năng dừng trong suốt thời gian. Người dùng nhấp vào nút “Khai thác” sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng khai thác. Trong khoảng thời gian này, các NFT tham gia khai thác không thể sử dụng theo cách khác;
 5. Pool-X sẽ thực hiện các hoạt động khai thác thay mặt cho người dùng: Khi người dùng đã nhấp vào nút “Khai thác”, họ sẽ được coi là đồng ý với dịch vụ khai thác của Pool-X và phần thưởng khai thác sẽ được phân phối trung thực sau khi trừ đi phí trên chuỗi ;
 6. Chức năng rút tiền NFT sẽ được mở vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, với phí trao đổi tương ứng là ETH ;
 7. Trang khai thác sẽ cập nhật thu nhập KCS của người dùng theo thời gian thực và phần thưởng khai thác sẽ được phân phối vào tài khoản Pool-X của người khai thác sau khi chiến dịch kết thúc.

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và điền mã 24fcKKR để được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/DangKyKuCoin

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

🇻🇳 Youtube: https://kucoinvn.com/go/YoutubeKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)