Kính gửi người dùng Pool-X!

Pool-X sẽ ra mắt dự án XCUR Fixed Staking cùng với Curate vào lúc 17:00:00 ngày 21 tháng 4 năm 2021 (Theo giờ Việt Nam). Sản phẩm Staking có sẵn là “XCUR-60D”, cung cấp APR là 12% (không bao gồm khai thác POL).

Các chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng:


* Trong thời gian Staking, ngoài lợi ích Staking từ dự án, người dùng cũng có thể nhận được một phần phần thưởng khai thác POL mỗi ngày!

Cách tham gia: Trong thời gian đăng ký, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang ‘Staking’ của trang web Pool-X và chọn sản phẩm mong muốn của họ để Staking.

Ghi chú:

  1. Người dùng cần phải đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia hoạt động Staking này.
  2. Trong thời gian đăng ký, sẽ không có phần thưởng Staking của các tài sản đã Staking và phần thưởng khai thác POL.
  3. Trong thời gian Staking của các sản phẩm Cố định, người dùng không được phép đổi trước trước thời hạn của thời gian Staking. Người dùng có thể giao dịch tài sản đã Staking trên Pool-X Exchange để có được tính thanh khoản của tài sản (Giao dịch trên Pool-X Exchange sẽ không khả dụng 24 giờ trước khi kết thúc chiến dịch Staking).
  4. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc tham gia vào hoạt động Staking là tự nguyện và KuCoin Group đã không ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người dùng theo bất kỳ cách nào.

 

Nếu chưa có tài khoản KuCoin, nhấp vào link bên dưới để đăng ký và nhận được nhiều sự hỗ trợ khác trong tương lai nhé:

https://kucoinvn.com/go/HuongDanNguoiMoi

Với các thắc mắc liên quan, bạn có thể tham gia cộng đồng KuCoin Việt Nam để được hỗ trợ: (ngoài ra, tham gia để nhận tin ưu đãi cũng như các sự kiện có thưởng nữa nhé):

🇻🇳 Telegram:

1. Thảo luận: https://kucoinvn.com/go/TelegramKuCoinVietnam

2. Tin tức: https://kucoinvn.com/go/TelegramNewsKuCoinVietNam

🇻🇳 Facebook: https://kucoinvn.com/go/FacebookKuCoinVietnam

🇻🇳 Twitter: https://kucoinvn.com/go/TwitterKuCoinVietnam

🇻🇳 Reddit: https://kucoinvn.com/go/RedditKuCoinVietnam

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)